Pretvornik Valut

Pretvorba valut & Menjalni Tečaj

Pretvornik Valut

Prodaja valut

Prodaja valut je storitev pri kateri banka proda tujo valuto po prodajnem tečaju banke.

Odkup valut

Odkup valut je storitev pri kateri banka odkupi tujo valuto po nakupnem tečaju banke.

Zamenjava valut

Zamenjava valut je storitev, ki se uporablja pri zamenjavi izbrane valute v drugo tujo valuto.

Različne vrste pretornikov valut

  • med valutami Evropske monetarne unije (v nadaljevanju EMU) po fiksnem menjalnem razmerju,med valutami EMU in ostalimi konvertibilnimi valutami po nakupnem in prodajnem menjalniškem tečaju za občane in podjetniškem tečaju za podjetja in
  • med valutami izven sistema EMU po nakupnem in prodajnem pretvorbenem tečaju za občane in podjetniškem tečaju za podjetja.
  • Za vsako pretvorjeno valuto je torej določeno fiksno menjalno razmerje, ki bo upoštevano pri zamenjavi knjižnega denarja in pri zamenjavi gotovine za evro.

Mednarodna oznaka za evro je EUR. Evro je razdeljen na 100 centov, bankovci so izdani v apoenih po 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 evrov, kovanci pa v apoenih za po 1 in 2 EUR in 1, 2, 5, 10 in 50 centov. Izgled bankovcev in kovancev si lahko  ogledate na spletni strani evropske centralne banke: Euro banknotes.

Od 28.02.2002 dalje ostaja evro edino veljavno in zakonsko plačilno sredstvo v vseh državah članicah EMU. Kdor do tega trenutka ne bo uspel zamenjati bankovcev in kovancev s pomočjo pretvornika valut, bo to lahko storil tudi še v kasnejšem obdobju; nekaj časa pri poslovnih bankah v državi nacionalne valute, najdlje pa pri osrednjih centralnih bankah. Pri tem vam bodo v pomoč priročni pretvoniki valut, ki ga je podarila banka Slovenije.

Slovenske banke so v obdobju do 30.06.2002 gotovino menjavale po priporočilih Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije. Do 28. februarja se bodo nacionalne valute, ki jih boste položili na račun, samodejno (in brezplačno) spremenili v evre, po tem datumu pa bo za zamenjavo valut s pomočjo pretvonika potrebno plačati nadomestilo.

Dodatne koristne informacije o zadnji stopnji uvedbe evra lahko dobite na strani Banke Slovenije: Banka Slovenije — Projekt Euro, kjer je med drugim objavljena tudi zloženka “Evro pred vrati”, ki jo lahko v tiskani obliki dobite tudi v vseh enotah.

Seveda pa smo Vam za vsa dodatna vprašanja na voljo na deviznem trgu.

Zakaj uporabiti pretvornik valut in na katerega se zanesti?

Na spletu boste našli ogromno pretvornikov valut, ki vam bodo omogočili hiter in enostaven izračun. Svetujemo vam, da kakor naš izračun, tudi ostale spletne izračune jemljete z rezervo (izjema so banke).

Menjalni tečaj svetovnih valut

Z izrazom menjalni tečaj imamo najpogosteje v mislih tečaj med dvema valutama. To je razmerje med vrednostjo dveh poljubnih valut.

Rečemo mu menjalni tečaj, saj ponavadi želimo eno valuto zamenjalti v drugo, ali še drugače rečeno, eno valuto kupimo, za njo pa plačamo protivrednost v drugi valuti. Koliko druge valute dobimo za protivrednost prve pa je odvisno od menjalnega tečaja. Ta se spreminja iz dneva v dan.

Seznam valutnih razmerij vseh valut imenujemo tudi tečajna lista.

Tečajnica je seznam različnih tečajev. Tečajnica se lahko nanaša na tečaje delnic na določeni borzi (npr. Ljubljanska Borza), na tečaje valut oz. menjalne tečaje, tečajnica vzajemnih skladov itd.

Tečajna lista on menjalni tečaj je seznam razmerji vseh valut po katerih nek ponudnik (banka ali menjalnica) odkupuje ali prodaja različne valute na določen dan.

Valutna razmerja se spreminjajo iz dneva v dan, kar pomeni, da vsaka menjalnica ali banka objavi novo tečajno listo ali tečajnico vsak dan, ali celo večkrat na dan,

Vir podatkov je Evropska Centralna Banka (ECB), ta pa dnevno določa vrednost posameznih valut v primerjavi z evrom. Tečajna lista ECB je tako uradna referenca za menjalne posle, prav tako pa je to uradna tečajnica, ki se na določen dan uporablja za vrednotenje različnih računovodksih postavk, transakcij, naložb…na določen dan.

(Razlaga: tečaji valut se spreminjajo iz trenutka v trenutek, tako se lahko razmerje vrednosti med npr. EUR in USD spreminja konstantno tekom dneva. Težava bi nastala v vsakodnevnem finančnem poslovanju, saj bi pri vsaki transakciji v tuji valuti nastalo precej zmede. Iz tega razloga ECB dnevno določi valutni tečaj, ki velja za ta dan. To je uradni tečaj, ki ga upoštevajo vsi poslovni subjekti, ne glede na to kako se je ta dan dejanski spot tečaj gibal.

Tečajne liste valut

Podroben opis postopkov za prejemanje tečajnih list valut banke prek elektronske pošte.

Na bankah so spremenili način pošiljanja tečajnih list po elektronski pošti. Odločili so se za sistem LISTSERV, ki je praktično svetovni standard za sistem elektronskih poštnih biltenov. Med slednje uvrščamo tudi tečajne liste valut. Nov sistem je uporabnikom prijaznejši, bolj zanesljiv in bolj zmogljiv, še vedno pa ostaja brezplačen.

Elektronske naslove vseh obstoječih prejemnikov tečajnih list bank so 2. septembra 1999 avtomatsko prenesli v novi sistem. Ker so sporočila delno spremenjena, vi pa imate morda aktivna pravila njihovega prepošiljanja (ang. “forward”), so spremembe in postopki podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju.

1. Spremembe v naslovih

Za vsako tečajno listo je uveden nov bilten (ang. “mailing list”). V sporočilih je v polju (To:) namesto sedanjega besedila “Prejemniki tecajnih list valut” navedeno ime biltena oz. elektronski naslov biltena.

Bilteni so javnega značaja, saj se za njihovo prejemanje po elektronski pošti lahko prijavi kdorkoli, vendar pa nanje ne morete pošiljati vaših lastnih sporočil. Če na sporočilo odgovorite (ang. “reply”), bo sporočilo prejel samo skrbnik biltena, ki vam bo pomagal pri morebitnih težavah.

2. Spremembe v tekstu sporočil

Tečajne liste valut odslej pošilja novi strežnik, ki prazne vrstice na začetku tečajnih list zbriše. Če še od prej uporabljate programski mehanizem, ki je odvisen od oblike sporočil, morate obvezno spremeniti vašo programsko logiko. Prva vrstica sporočila ni več prazna, temveč vsebuje besedilo, ki je enako kot doslej.

3. Spremembe v prijavi in odjavi

Prijava in odjava na tečajne liste sta možni prek spletnih obrazcev na našem spletnem strežniku:
Od 2. septembra 1999 sta možni tudi prijava in odjava prek elektronske pošte, in sicer tako, da v omenjena okenca zapišete:

Zaradi preprečevanja zlorab je treba odslej vsa naročila potrditi z odgovorom na sporočilo, ki vam ga bo poslal strežnik na vneseni elektronski naslov. Za slovenske tečajne liste prejmete prevod generiranega sporočila v slovenščino. S tem smo poenostavili postopek prijave in odjave, med drugim pa tudi lahko v času dopusta začasno prekinete prejemanje list (čeprav boste ostali prijavljeni).